Samenvatting onderzoek bewegingsanalyse iPhone

Hieronder de samenvatting van het onderzoek van Denise Seijn, studente diermanagement op Hogeschool van Hall Larenstein. Voor haar afstudeeronderzoek heeft ze gekeken of ze met een bewegingsanalyse app voor de mobiele telefoon verbeteringen van kreupelheden / asymmetrie kan monitoren bij revalidatie paarden.

Samenvatting:
Kreupelheid is een veel voorkomend probleem bij paarden. Kreupelheid kan ontstaan door een
blessure in het been of in de rug. De kreupelheid kan mild of ernstig zijn. Het is belangrijk om een
milde kreupelheid gelijk te ontdekken zodat de blessure niet erger wordt. Soms tonen paarden niet
tot bijna geen klinische verschijnselen bij een blessure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om milde kreupelheden vast te kunnen stellen zijn er verschillende hulpmiddelen:
– Inertial measurement unit (IMU) analysis system. Een IMU analysis system meet de verticale
bewegingen van het bekken of het hoofd van het paard door middel van een accelerometer.
– Lameness locator: Meetapparatuur voor paarden, die ontworpen is voor dierenartsen als
hulpmiddel voor het vaststellen van kreupelheden. Het apparaat bestaat uit 3 sensoren.
Veel dierenartsen beschikken niet over een IMU analyse system of een lameness locator omdat deze
duur zijn om aan te schaffen. Tegenwoordig bieden apps voor de mobiele telefoon ook de
mogelijkheid om bewegingsanalyses uit te voeren bij paarden.De hoofdvraag is als volgt: kan de sensor log app voor de mobiele telefoon de verbeteringen van
kreupelheden monitoren bij paarden in de revalidatie?

 

Om het gestelde probleem te onderzoeken en een antwoord op de hoofdvraag te formuleren zijn er
twee deelvragen opgesteld.
1. Welke eenheden kunnen gebruikt worden uit de sensor log app voor de beoordeling van de
kreupelheid?
2. In hoeverre is de vermindering van de kreupelheid zichtbaar met de sensor log app voor de
mobiele telefoon bij paarden gedurende de revalidatie?

Het onderzoek is een quasi-experimenteel onderzoek. Aan de huidige situatie is de mobiele telefoon
met de ‘’Sensor log’’ app toegevoegd. De experimentele groep bestaat uit 5 KWPN paarden van 4 tot
18 jaar. Deze paarden zijn allemaal gediagnosticeerd met een kreupelheid aan een voor of
achterbeen. De controle groep bestaat uit 5 KWPN paarden van 4 tot 18 jaar. Deze paarden zijn niet
gediagnosticeerd met een kreupelheid.

Welke eenheden gebruikt worden van de Sensor log app gedurende het onderzoek van T, Pfau en R.
Weller staat niet vermeld. Naar het gebruik van deze eenheden is een literatuurstudie gedaan. Voor
de literatuurstudie is gebruik gemaakt van de handleiding van de Lameness locator. In dit onderzoek
wordt gebruik gemaakt van een Iphone 5S met de app genaamd ‘Sensor log’. De functie instellingen
van de Sensor log app zijn gedurende dit onderzoek hetzelfde als in het onderzoek van T. Pfau en R.
Weller.

Omdat een paard per keer 2x op en neer stapt worden de filmpjes terug gekeken en van deze 2
metingen wordt steeds één meting uitgekozen die het beste is. Eén meting bestaat uit minimaal 20
stappen.
Voor het verwerken van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van Excel. De eenheden die gebruikt
worden in Excel zijn de accelerometerY en Motionpitch. De accelerometerY staat voor de verandering van de verticale beweging en de motionpitch staat voor de rotatie van de telefoon. Bij
de accelerometerY wordt onderscheid gemaakt in de maximum en minimum.
De maximum staat voor het maximum bereikte hoogte van het bekken en de minimum staat voor
minimum bereikte hoogte van het bekken. Het verschil van de opeenvolgende pieken van de
maximum wordt de maxdifference genoemd. Het verschil van de opeenvolgende pieken van de
minimum wordt de mindifference genoemd.

Voor het analyseren van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het statistisch programma SPSS.
Voor het analyseren van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de standaarddeviatie en het
gemiddelde van de mindifference en de maxdifference. Er wordt gebruik gemaakt van de test Lineair
Mixed Models (LMM). Er is voor LMM gekozen omdat de metingen herhaald worden bij hetzelfde
paard. Bij LMM wordt er getoetst of er een verschil is in de verandering van de uitslag in de loop van
de 12 dagen en geeft een significantie aan in die verandering.

De verbetering is zichtbaar gedurende de metingen. Bij het gemiddelde van de maxdifference is een
significant verschil zichtbaar, dit wil zeggen dat de som van de uitkomsten van de maximum bereikte
hoogte van het bekken kleiner wordt gedurende de metingen. Ook bij de mindifference is een
significant verschil zichtbaar bij de experimentele groep, dit wil zeggen dat de som van de uitkomsten
van de minimum bereikte hoogte van het bekken kleiner wordt gedurende de metingen.
Bij de mindifference van de standaarddeviatie is een significant verschil aangetoond, dit wil zeggen
dat de spreiding van de uitkomsten van de minimum bereikte hoogte van het bekken kleiner wordt
gedurende de metingen. Bij de maxdifference van de standaarddeviatie is geen significant verschil
aangetoond omdat de paarden daar redelijk gelijk waren gedurende de metingen hierdoor is het
verschil niet groot genoeg om een significant verschil aan te tonen. Maar dit wil niet zeggen dat de
paarden niet een klein beetje verbeterd zijn.

De sensor log app kan verbeteringen van kreupelheden in stap weergeven bij paarden gedurende de
revalidatie. Bij de experimentele groep is de verbetering zichtbaar bij standaarddeviatie van de
maximale bereikte hoogte van het bekken. Ook is er een verbetering zichtbaar bij het gemiddelde
van de maximale en minimum bereikte hoogte van het bekken.
Bij de experimentele groep is er een verbetering zichtbaar bij de standaarddeviatie van de minimale
bereikte hoogte van het bekken. Dit wil zeggen dat de spreiding van de minimale bereikte hoogte van
het bekken gedaald is gedurende de metingen.